Untitled Document
» สินค้าของเรา
รายการสินค้า วงการพ่นสีรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์
สีทา – พ่นแลคเกอร์
งานเหล็ก -งานไม้ ล้างเอนกประสงค์
สีทับหน้า สีรองพื้น ล้างอุปกรณ์ สีพ่นแลคเกอร์ สีน้ำมัน
GGG GGG E GGG GGG N E
GGG GGG E GGG GGG E E
GG GGG E GGG GGG E E
G GG GGG GG GG GGG GGG
G GG GGG GG GG GGG GGG
N G GGG G G GGG GGG
N N GG N N GG GGG
N N G N N G GG
น้ำมันสน เป็นน้ำมันชนิดก๊าดขาวแห้งช้า ใช้ผสมสีน้ำมัน และใช้ล้างคราบน้ำมันเครื่องต่างๆ
น้ำมันชักแห้ง เป็นน้ำมันชนิดเบนซินขาวแห้งเร็ว ใช้ผสมสีน้ำมัน – ทำซังกาว – เช็ดล้างพื้นผิวโดยไม่ทิ้งคราบ
หัวทินเนอร์ ใช้ผสมทินเนอร์ได้ทุกเกรด เพื่อปรับปรุงคุณภาพของฟิล์มสีให้ดีขึ้น เช่น ไม่ให้เป็นฝ้าขาว เป็นต้น
กอฮอล์ 100% เป็นสารเมทิลแอลกอฮอล์ 100% ใช้ผสมสีแชลแล็ค, สีย้อม และเคมีล้างทำความสะอาด

หมายเหตุ : GGG – ดีมาก, GG – ดี, G – พอใช้ได้, E – สิ้นเปลืองเกินไป, N – ไม่แนะนำให้ใช้ผสม
 
 
» ใบเสนอราคา
 
บริษัท ช. มงคล ปิโตรเคมี จำกัด
79 หมู่ 6 ซอยสามพราน 2 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
Copyright 2010 © www.cmongkol.com All Rights Reserved. Powered by ThaiWeb